เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ตุรกี

/

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL SPRING IN TURKIYE 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL SPRING IN TURKIYE 9วัน 7คืน (T5)

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL SPRING IN TURKIYE 9วัน 7คืน (T5)

เที่ยวตุรกี WONDERFUL SPRING IN TURKIYE 9วัน 7คืน อิสตันบุล เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดของตุรกี ดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลนชมวิวอันงดงาม Wooden Horse of Troy สัญลักษณ์ด้านกลศึก ดินแดนวันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)

รหัสทัวร์

TR_T500006 | SM-WONDERFUL SPRING

ประเทศ

ตุรกี

กำหนดการเดินทาง

04 พ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

30,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkmenistan Airlines

มิ.ย. 67

32,999฿

01-09

30,999฿

08-16

30,999฿

15-23

31,999฿

22-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

15 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

30,999

30,999

30,999

7,999

-

-

20

22 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

31,999

31,999

31,999

7,999

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) I กรุงอาซกาบัต I เมืองอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)

Day : 2

อิสตันบูล ประเทศตุรกี I BLUE MOSQUE I HIPPODROME I Hagia Sophia I Topkapi Palace I ชานัคคาเล่ I ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood of Troy

Day : 3

ชานัคคาเล่ I ปามุคคาเล่ I ปราสาทปุยฝ้าย I Hierapolis

Day : 4

ปามุคคาเล่ I คอนย่า I พิพิธภัณฑ์เมฟลานา I คาราวานสไรน์ I คัปปาโดเกีย

Day : 5

คัปปาโดเกีย I เกอเรเม่ I นครใต้ดิน Underground City I Avanos Village

Day : 6

อังการ่า I ทะเลสาบเกลือ I สุสานอตาเติร์ก I ซาฟรานโบลู

Day : 7

ซาฟรานโบลู I ทะเลสาบโกลจุก I อิสตันบูล I Spice Market I Taksim Square

Day : 8

มัสยิดซิวเลย์มานีเย I ย่าน Balat I Galata Tower I Galataport Shopping I สนามบิน

Day : 9

อาชกาบัต I สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง