เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน 8วัน 7คืน (UQ)

ทัวร์จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน 8วัน 7คืน (UQ)

ทัวร์จีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน 8วัน 7คืน (UQ)

เที่ยวจีน ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน 8วัน 7คืน ย้อนรอยประวัติศาสตร์ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ เที่ยวครบ เก็บทุกไฮไลท์ พักดีตลอดการเดินทาง

รหัสทัวร์

CN_UQ00011 | ZGLYA-2404UQ

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

31,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Urumqi Air

ก.ค. 67

33,990฿

19-26

33,990฿

26-02ส.ค.

ส.ค. 67

33,990฿

02-09

33,990฿

16-23

33,990฿

23-30

33,990฿

30-06ก.ย.

ก.ย. 67

34,990฿

06-13

34,990฿

13-20

34,990฿

20-27

34,990฿

27-04ต.ค.

ต.ค. 67

34,990฿

04-11

35,990฿

11-18

35,990฿

18-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

26 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

02 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

16 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

30 ส.ค. 67 - 06 ก.ย. 67

33,990

33,990

33,990

-

-

25,990

20

06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

34,990

34,990

34,990

-

-

26,990

20

13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

34,990

34,990

34,990

-

-

26,990

20

20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

34,990

34,990

34,990

-

-

26,990

20

27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

34,990

34,990

34,990

-

-

26,990

20

04 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

34,990

34,990

34,990

-

-

26,990

20

11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

35,990

35,990

35,990

-

-

27,990

30

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

35,990

35,990

35,990

-

-

27,990

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลั่วหยาง เป่ยเจียว

Day : 2

เมืองลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – เมืองเจิ้งโจว – วัดกวนอิมเมืองเจิ้งโจว – ถนนคนเดินหอกลองเมืองไคฟง

Day : 3

เมืองไคฟง – ศาลไคฟง หรือศาลท่านปาปุ้นจิ้น – ศาลามังกร – เจดีย์เหล็ก – เมืองเจียวโจ้

Day : 4

อุทยานหยุนไถซาน – ระเบียงแห่งขุนเขา – บ่อฟ้าอุทยานสวรรค์ – เมืองหัวยิน

Day : 5

สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินมุสลิม

Day : 6

ป้อมปราการแห่งซีอาน – หอระฆังและหอกลอง – วัดลามะกวงเหริน – เมืองลั่วหยาง – นั่งรถไฟความเร็วสูง

Day : 7

ถ้ำหลงเหมิน – สุสานกวนอู – เมืองโบราณลั่วอี้

Day : 8

สนามบินลั่วหยางเป่ยเจียว – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง