เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ภูฏาน

/

ทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8วัน 7คืน (B3)

ทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8วัน 7คืน (B3)

ทัวร์ภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8วัน 7คืน (B3)

เที่ยวภูฏาน อินเดีย (กัลกัตตา) 8วัน 7คืน พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ทิมพู ตาชิโชซอง สำนักสงฆ์ตัมชู อนุสรณ์สถานโชเตน วัดชันกังคา โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคา หลวงพ่อสัจธรรม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน วัดคิชูลาคัง วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) ช้อปปิ้งพาโรสตรีท กัลกัตตา (อินเดีย)

รหัสทัวร์

BT_B300007 | HTCDRUKAIR6DBHUTA

ประเทศ

ภูฏาน

กำหนดการเดินทาง

27 พ.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

129,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Bhutan Airlines

มิ.ย. 67

129,900฿

22-29

ก.ค. 67

129,900฿

20-27

ส.ค. 67

129,900฿

10-17

ต.ค. 67

129,900฿

12-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67

129,900

129,900

125,900

42,000

-

28,000

20

20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

129,900

129,900

125,900

42,000

-

28,000

20

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

129,900

129,900

125,900

42,000

-

28,000

20

12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

129,900

129,900

125,900

42,000

-

28,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพมหานคร – พาโร – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู

Day : 2

ทิมพู – ตาชิโชซอง – สำนักสงฆ์ตัมชู – อนุสรณ์สถานแห่งชาติโชเตน – วัดชันกังคา

Day : 3

ทิมพู – พูนาคา – โดชูลาพาส –วัดชิมิลาคัง –พูนาคาซอง

Day : 4

พูนาคา – ทิมพู – หลวงพ่อสัจธรรม – ที่ทำการไปรษณีย์ – พาโร

Day : 5

พาโร – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – พาโรสตีท

Day : 6

พาโร - กัลกัตตา (อินเดีย) พักค้าง 2 คืน

Day : 7

กัลกัตตา (อินเดีย)

Day : 8

กัลกัตตา - กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง