เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

/

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน (QR)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน (QR)

เที่ยวสแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10วัน 7คืน ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด นั่งรถไฟ (FLAMSBANA) นั่งรถราง Floibanen ชมวิว เมืองเบอร์เกน ล่องเรือสำราญ DFDS พักห้องแบบ Seaview ชม เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมด ริมอ่าวโคเปนเฮเกน ย่านบูฮาวน์ เดินเล่มชมบ้านที่มีสีสันสดใส เข้าชมปราสาทโรเชนบอร์ก

รหัสทัวร์

SCN_QR00029 | GG16(A1)

ประเทศ

สแกนดิเนเวีย

กำหนดการเดินทาง

22 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

124,555บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ส.ค. 67

133,555฿

10-19

ก.ย. 67

124,555฿

18-27

ต.ค. 67

124,555฿

09-18

124,555฿

16-25

พ.ย. 67

124,555฿

22-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

124,555฿

04-13

134,555฿

22-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

133,555

-

-

23,000

-

-

26

18 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

124,555

-

-

23,000

-

-

26

09 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

124,555

-

-

23,000

-

-

26

16 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

124,555

-

-

23,000

-

-

26

22 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

124,555

-

-

23,000

-

-

26

04 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

124,555

-

-

23,000

-

-

26

22 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

134,555

-

-

23,000

-

-

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อกโฮล์ม

Day : 2

เนินเขา FJALLGATAN – ซิตี้ฮอลล์ – เมืองเก่ากัมล่าสแตน (สวีเดน)

Day : 3

คาร์สตัด – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ย่านคาร์ลโจฮันเกท (นอร์เวย์)

Day : 4

ออสโล – เกโล – ฟลอม (นอร์เวย์)

Day : 5

ล่องเรือฟยอร์ด – รถไฟ (FLAMSBANA) – เบอร์เกน (นอร์เวย์)

Day : 6

รถราง Fløibanen – เขาฟลอยัน (Mount Fløyen) – ย่าน บรีเกน (ท่าเรือเก่า) – เมืองโกล

Day : 7

ออสโล – พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – ปราสาทAkurshus – โอเปร่าเฮาส์ – เรือ DFDS

Day : 8

โคเปนเฮเกน – เงือกน้อย – ย่านนูฮาวน์ท่าเรือใหม่ – ถนนสตรอยก์( เดนมาร์ก )

Day : 9

ชมพระราชวังอมาเลียนบอร์ก – เข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก – กรุงเทพ

Day : 10

กรุงเทพมหานคร

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง