เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์โปรตุเกส

/

ทัวร์โปรตุเกส สเปน สเปนเป็นเหตุ โปรตุเกสพิเศษทาร์ตไข่ 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์โปรตุเกส สเปน สเปนเป็นเหตุ โปรตุเกสพิเศษทาร์ตไข่ 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์โปรตุเกส สเปน สเปนเป็นเหตุ โปรตุเกสพิเศษทาร์ตไข่ 10วัน 7คืน (EK)

เที่ยวโปรตุเกส สเปน สเปนเป็นเหตุ โปรตุเกสพิเศษทาร์ตไข่ 10วัน 7คืน เข้าชมโบสถ์ซากราดา ฟามิเลีย ที่สวยที่สุดในประเทศสเปน เยือนแหลมโรกา จุดปลายสุดของทวีปยุโรป ชมระบำฟลามิงโก้ จากสเปนประเทศต้นตำหรับ เที่ยวเมืองปอร์โต้ เมืองมรดกโลกแห่งโปรตุเกส

รหัสทัวร์

PT_EK00005 | GO3LIS-EK003

ประเทศ

โปรตุเกส

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ย. 67 - 03 ม.ค. 68

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

95,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

ก.ย. 67

95,900฿

20-29

ต.ค. 67

96,900฿

05-14

96,900฿

18-27

พ.ย. 67

95,900฿

15-24

ธ.ค. 67

99,900฿

25-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

95,900

95,900

77,900

13,900

-

62,900

35

05 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

96,900

96,900

78,900

13,900

-

66,900

35

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

96,900

96,900

78,900

13,900

-

66,900

35

15 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

95,900

95,900

77,900

13,900

-

64,900

35

25 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

99,900

99,900

81,900

13,900

-

68,900

35

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพ ฯ

Day : 2

ดูไบ – ลิสบอน – มหาวิหารเจอโร นิโม – หอคอยเบเลม

Day : 3

ลิสบอน - แหลมโรกา - ฟาติมา – โบสถ์แม่พระฟาติมา – โกอิมบรา - มหาวิทยาลัยโกอิมบรา

Day : 4

โกอิมบรา – ปอร์โต้ – ซาลามังกา

Day : 5

ซาลามังกา – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง

Day : 6

มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด - มาดริด - พลาซ่า มายอร์

Day : 7

มาดริด – วาเลนเซีย - มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย

Day : 8

วาเลนเซีย - บาร์เซโลน่า - โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย - สวนปาร์ค กูเอล

Day : 9

บาร์เซโลน่า - La Roca Village Outlet - ถนน ลา รัมบลาส - สนามบิน

Day : 10

ดูไบ - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง