เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ปากีสถาน

/

ทัวร์ปากีสถาน COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์ปากีสถาน COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์ปากีสถาน COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวปากีสถาน COLORFUL AUTUMN PAKISTAN 10วัน 7คืน โรงแรมที่พักดี มีอาหารไทย-จีน เมนูปลาเท้าร์ส มีชุดพื้นเมืองให้ใส่ถ่ายรูปสวยเก๋ เน้นธรรมชาติในช่วงที่สวยที่สุดของปากีสถาน เก็บภาพความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต ชม ธารน้ำแข็งพาสสุ และ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์

รหัสทัวร์

PK_TG00019 | EGT-COLORFUL AUTUMN

ประเทศ

ปากีสถาน

กำหนดการเดินทาง

21 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

69,900฿

21-29

69,900฿

25-02พ.ย.

69,900฿

28-05พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

69,900

-

-

11,000

-

-

12

25 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

69,900

-

-

11,000

-

-

12

28 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

69,900

-

-

11,000

-

-

12

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสลามาบัด

Day : 2

อิสลามาบัด – เมืองบิชาม - เมืองชีลาส

Day : 3

พระพุทธรูปคาร์กาห์ – ราคาโพชิ - เส้นทางสายไหม - ป้อมปราการบัลทิต

Day : 4

ทะเลสาบอัตตาบัต – ธารน้ำแข็งพาสสุ – สะพานวัดใจ- หมู่บ้านพาสสุ

Day : 5

เมืองซุส - เขาคุนจีราบ - สะพานสีรุ้ง – หมู่บ้านไคเบอร์

Day : 6

ป้อมอัลติท - กิลกิต

Day : 7

จุดชมวิวบบรรจบ 3 ขุนเขา - วิวยอดเขานังกาปาร์บัด - เมืองบิชาม

Day : 8

เมืองตักศิลา – เมืองอิสลามาบัด - สนามบินอิสลามาบัด

Day : 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 10

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง