เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Funny Ganghwa 5วัน 3คืน (ZE)

ทัวร์เกาหลี Funny Ganghwa 5วัน 3คืน (ZE)

ทัวร์เกาหลี Funny Ganghwa 5วัน 3คืน (ZE)

เที่ยวเกาหลี Funny Ganghwa 5วัน 3คืน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิว 360 องศา เกาะคังฮวา สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมขับรถ Luge ตามรอยซีรีย์ดัง Winter Sonata เกาะนามิ ห้องสมุดสุดอลังการ Starfield & Coex Mall Suwon ชมกำแพงเมืองและป้อมฮวาซอง ชมพระราชวังเคียงบกกุง ชมหมู่บ้านโบราณอึนพยอง ชิมอาหารพื้นเมืองตลาดกวางจัง ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ฮงแด Duty Free

รหัสทัวร์

KR_ZE00001 | 88ICN01

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

05 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eastar Jet

มิ.ย. 67

18,888฿

05-09

18,888฿

07-11

18,888฿

12-16

18,888฿

14-18

18,888฿

19-23

18,888฿

21-25

18,888฿

26-30

18,888฿

28-02ก.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

18,888

-

-

5,900

-

-

20

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

18,888

-

-

5,900

-

-

20

21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67

18,888

-

-

5,900

-

-

20

26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

18,888

-

-

5,900

-

-

20

28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

18,888

-

-

5,900

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ • อินชอน

Day : 2

สนามบินอินชอน • เกาะนามิ • Starfield Coex Mall SUWON

Day : 3

ป้อมฮวาซอง • Ganghwa Seaside Luge • Cosmetic • ช้อปปิ้งย่านฮงแด

Day : 4

ศูนย์สมุนไพรฮอกเก • พระราชวังเคียงบกกุง • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย • ดิวตี้ฟรี • ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

Day : 5

ศูนย์โสม • หมู่บ้านโบราณอึนพยอง • ตลาดกวางจัง • Local Supermarket • สนามบินอินชอน • สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง