เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน บินตรง จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรง ภูเขาเจ็ดดาว 5วัน 4คืน ภูเขาเจ็ดดาว (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ที่เที่ยวใหม่ของเมืองจางเจียเจี้ย เป็นกลุ่มของยอดเขาสูงตระหง่านกอดยาวข้ามแม่น้ำ ชมเมืองโบราณ " ฝูหรงเจิ้น" มีน้ำตกฝูหรงไหลลงมาจากหน้าผาสูง เป็นภาพที่งดงามเหมือนภาพวาด จางเจียเจี้ย ไอซ์ แอนด์ สโนว์เวิลด์ เป็นสถานที่เกี่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ของเมืองจางเจียเจี้ย เป็นสถานที่เล่นหิมะในร่ม ชม พิพิรภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง แสดงผลงานทางศิลปะที่สร้างชื่อเสี่ยงให้เมืองจางเจียเจี้ย

รหัสทัวร์

CN_VZ00180 | FT-DYGVZ03P

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

10 มิ.ย. 67 - 02 ส.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

9,965บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มิ.ย. 67

9,965฿

10-14

9,965฿

17-21

ก.ค. 67

16,965฿

01-05

16,965฿

15-19

16,965฿

29-02ส.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67

9,965

16,965

16,965

4,900

6,000

-

31

01 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67

16,965

16,965

16,965

4,900

6,000

-

31

15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67

16,965

16,965

16,965

4,900

6,000

-

31

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

16,965

16,965

16,965

4,900

6,000

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

Day : 2

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฝูหรง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เที่ยวชมเมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามราตรี

Day : 3

ฝูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย - ศูนย์นวดฝ่าเท้าและสมุนไพรจีน - เขาเจ็ดดาว (โดยกระเช้าขึ้น - ลง) - โปรแกรมเสริม : โชว์จิ้งจอกขาว

Day : 4

เมืองจางเจียเจี้ย - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ใบชา - ไอซ์ แอนด์ สโนว์เวิลด์ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องหยก - โปรแกรมเสริม : เขาเทียนเหมินซาน (เขาประตูสวรรค์)

Day : 5

เมืองจางเจียเจี้ย – ออฟชั่นเสริม!! สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน - เมืองอ๋องถู่ซือ - ศูนย์ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง - สนามบินต้าหยง; จางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง