เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ไหหลำ 7777 สะท้านสะเทือนทั่วเกาะ 5วัน 3คืน (SL)

ทัวร์จีน ไหหลำ 7777 สะท้านสะเทือนทั่วเกาะ 5วัน 3คืน (SL)

ทัวร์จีน ไหหลำ 7777 สะท้านสะเทือนทั่วเกาะ 5วัน 3คืน (SL)

เที่ยวจีน ไหหลำ 7777 สะท้านสะเทือนทั่วเกาะ 5วัน 3คืน ชายหาดฉงให่ ท่าเรือประมงพันปี พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ทางทะเล (ทะเลจีนใต้) เดินเล่นริมชายทะเลซานย่า หาดต้าตงให่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดหนานซาน

รหัสทัวร์

CN_SL00072 | VHAKSYX53SL-24

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

01 ก.ค. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

7,777บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ค. 67

7,777฿

22-26

7,777฿

29-02ส.ค.

ส.ค. 67

7,777฿

05-09

7,777฿

12-16

7,777฿

19-23

7,777฿

26-30

ก.ย. 67

9,777฿

02-06

9,777฿

09-13

9,777฿

16-20

9,777฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

29 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

19 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

7,777

7,777

7,777

3,900

5,900

-

25

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

9,777

9,777

9,777

3,900

5,900

-

25

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

9,777

9,777

9,777

3,900

5,900

-

25

16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

9,777

9,777

9,777

3,900

5,900

-

25

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

9,777

9,777

9,777

3,900

5,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินไหโขว่ เหม่ยหลาน

Day : 2

ชายหาดทะเลฉงไห่ - ท่าเรือประมงพันปี - พิพิธภัณฑ์ทะเลจีนใต้ – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ - ระเบียงทางเดินมะพร้าว - ถนนคนเดินเจียฟาง **OPTIONAL TOUR ชมโชว์สุดอลังกาล รักนิรันดร

Day : 3

ร้านยางพารา - หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-หลี (รวมรถกอล์ฟ) – ร้านยาจีน - อุทยานต้าตงไห่ - ตลาดกลางคืน YI HENG HENG **OPTIONAL TOUR1 นั่งเฮลิคอปเตอร์หรือ / OPTIONAL TOUR2 ชมโชว์สุดอลังกาล รักนิรันดร

Day : 4

วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (รวมรถกอล์ฟ 1 จุด) – ร้านน้ำมันปลาฉลาม – ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รว,รถกอล์ฟ) – SONG OF YOUTH FOOD SHOPPING PLAZA - สนามบินซานย่า ฟีนิกซ

Day : 5

สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 382 ครั้ง