เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ออสเตรีย

/

ทัวร์ออสเตรีย Keep Memory Dream AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์ออสเตรีย Keep Memory Dream AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EK)

ทัวร์ออสเตรีย Keep Memory Dream AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND 7วัน 4คืน (EK)

เที่ยวออสเตรีย Keep Memory Dream AUSTRIA GERMANY SWITZERLAND 7วัน 4คืน สัมผัสบรรยาภาศตลาดครีสต์มาสยุโรป กรุงเวียนนา และ เมืองมิวนิก นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเซอร์แมท ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ออสเตรีย เที่ยวเมืองฮัลส์สตัทห์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลค กรุงเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฮอฟบวร์ก มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ช้อปปิ้งถนน Karntner Strasse เยอรมัน เยือนมิวนิก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ศาลาว่าการ สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น สะผ่านไม้ซาเปล อนสาวรีย์สิงโตสะอื้น น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยโรป ช้อปปิ้งถนนมานโอฟชตราเซอร์

รหัสทัวร์

AT_EK00011 | AEK75

ประเทศ

ออสเตรีย

กำหนดการเดินทาง

14 พ.ย. 67 - 01 ม.ค. 68

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

69,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Emirates

พ.ย. 67

69,888฿

14-20

ธ.ค. 67

72,888฿

06-12

79,888฿

26-01ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

14 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

69,888

69,888

63,388

15,500

14,500

-

25

06 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

72,888

72,888

66,388

15,500

14,500

-

25

26 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

79,888

79,888

73,388

15,500

14,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้งถนน Karntner Strasse

Day : 3

กรุงเวียนนา - หมู่บ้านฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก - เมืองมิวนิก

Day : 4

เมืองมิวนิก - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมืองซูริค

Day : 5

เมืองซูริค – เมืองเบิร์น - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองทาซ – นั่งShuttle Train สู่ หมู่บ้านเซอร์แมท – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่ง Shuttle train สู่ เมืองทาช Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn

Day : 6

เมืองทาซ - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล - Schwanenplatz เมืองซูริค – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day : 7

ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง