เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ตัวมัม 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ตัวมัม 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ตัวมัม 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน ตัวมัม 5วัน 4คืน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสน @อาลีซาน ลอยโคมขอพรถนนโบราณสือเฟิ่น วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเซก ย่านซีเหมินติง ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่

รหัสทัวร์

TW_VZ00124 | TPE25

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

09 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ต.ค. 67

19,999฿

09-13

23,999฿

10-14

23,999฿

11-15

19,999฿

16-20

20,999฿

17-21

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

6,900

15,000

25

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

23,999

23,999

23,999

5,500

6,900

15,000

25

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

23,999

23,999

23,999

5,500

6,900

15,000

25

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

6,900

15,000

25

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,500

6,900

15,000

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดเหวิ่นฮว่า

Day : 2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง

Day : 4

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ร้าน GERMANIUM – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – ปล่อยโคมลอยกระดาษถนนโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Day : 5

วัดหลงซาน – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 (ด้านนอกตึก) – ร้านเครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง