ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)

เมืองทิราโน่ เมืองตากอากาศแสนสวย -นั่งรถไฟสายโรแมนติก“เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส -นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น -ชม“ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก),ถ่ายรูปคู่กับ“ทะเลสาบริฟเฟลซี -“หมู่บ้านกรูแยร์”Gruyere หมู่บ้านน่ารักมีปราสาท -ชมโรงงานของฟาร์มผลิตชีส,ชม“เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” -ชม“นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น”,ชม“หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค


ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซอร์แมท 9 วัน 6 คืน (QR)
รหัสทัวร์
WCCH_QR00021
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
122,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่

  2

  มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์/แทรส
 • วันที่

  4

  นั่งรถไฟกรอเนอแกรตสู่ยอดเขาเมทเทอร์ฮอร์น -มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์
 • วันที่

  5

  โลซานน์ – เจนีวา – กรูแยร์ – โรงงานชีส...แสนอร่อย-กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่

  6

  อินเทอร์ลาเคน – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง-ซุก – ชมเมือง – ซูริค
 • วันที่

  7

  ซูริค – ลูเซิร์น – ล่องทะเลสาบลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต- ซูริค – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 • วันที่

  8

  ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

11 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
122,900 บาท
เด็กมีเตียง
122,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
122,900 บาท
พักเดี่ยว
25,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 122,900 122,900 122,900 25,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน