ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี คาซเบกี้ 7วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี คาซเบกี้ 7วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี คาซเบกี้ 7วัน 5คืน ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา หุบเขาคอเคซัส อ่างเก็บน้ำชินวารี วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี สะพานสันติภาพ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย ทลิบิซี คาซเบกี้ 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
KJGE_GF00002
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ต.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
algulfair.jpg
ราคาเริ่มต้น
63,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงทบิลิซี - เมืองเก่า - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - Mother of Georgia
 • วันที่

  2

  เมืองอาคัลท์ชิกเค่ - ปราสาทราบาติ - เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
 • วันที่

  3

  เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองคาซเบกี้ - หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วันที่

  4

  ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - เมืองทบิลิซี - สะพานสันติภาพ - จาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point
 • วันที่

  5

  เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - โบสถ์บอดี - เมืองซิกนากิ - เมืองควาเรลี - ไวน์เทสติ้ง - เมืองทบิลิซี
 • วันที่

  6

  เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สนามบินกรุงทบิลิซี
 • วันที่

  7

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

16 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
63,999 บาท
เด็กมีเตียง
63,999 บาท
พักเดี่ยว
19,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
43,999 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,999 บาท
เด็กมีเตียง
68,999 บาท
พักเดี่ยว
19,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
43,999 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 63,999 63,999 - 19,000 10,000 43,999 20
30 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 67 68,999 68,999 - 19,000 10,000 43,999 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน