ทัวร์อิหร่าน THE EXPLORER IRAN (อิหร่าน) QR 8วัน 5คืน

ทัวร์อิหร่าน THE EXPLORER IRAN (อิหร่าน) QR 8วัน 5คืน

อิหร่าน อารยธรรมแห่งเปอร์เซีย มหัศจรรย์สีสันสถาปัตยกรรมอิสลาม ผ่อนคลายท่ามกลางสวนสวรรค์ ชมความงามของดินแดนอารยธรรมพันปีที่เปอร์เซีย ศึกษาเส้นทางสายไหมและอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ตามรอยมหาราชแห่งเปอร์เซีย ช้อปสนุกในบาซาร์สุดละลานตา ย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดอารยธรรมเปอร์เซียกว่า 7,000 ปี ที่นี่ อิหร่าน


ทัวร์อิหร่าน THE EXPLORER IRAN (อิหร่าน) QR 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
PVIR_QR00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
68,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  28 ธ.ค.66 กรุงเทพฯ BKK – DOH โดฮา, ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัดกาตาร์
 • วันที่

  2

  29 ธ.ค.66 DOH โดฮา - IKA เตหะราน GOLESTAN COMPLES - CARPET MUSEUM OF IRAN - SHIRAZ (บินภายใน 1 ขา )
 • วันที่

  3

  30 ธ.ค.66 ชีราช – มัสยิดสีชมพู PINK MOSQUE – PERSEPOLIS – NAGHSHE E ROSTAM
 • วันที่

  4

  31 ธ.ค.66 ชีราช SHIRAZ - มัสยิดสีชมพู PINK MOSQUE - ฮีฟฟาฮาน
 • วันที่

  5

  01 ม.ค.67 อิสฟาฮาน ISFAHAN NAGHSHE JAHAN AQUER - จัตุรัสอิหม่าม IMAM SQUARE -มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ พระราชวังอาลี คาปู ALI GHAPOU PALACE - ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ CHEHEL SOTUN PALACE ชมมหาวิหารแวงค์ VANK CATHEDRAL - OLD BRIDGE ZAYANDEROOD
 • วันที่

  6

  02 ม.ค.67 อิสฟาฮาน ISFAHAN – KASHAN คาซาน -หมู่บ้านอับยาเน่ห์ ABYANEYANEH VILLAGE -ชม โบรูเจอร์ดีเฮ้าส์ (BORUJERDI HOUSE) - TEHRAN เตหะราน
 • วันที่

  7

  03 ม.ค.67 TEHRAN เตหะราน - ชมพระราชวังเนียวาราน NAIVARAN COMPLEX - ชมพระราชวัง SAAD ABAD COMPLEX
 • วันที่

  8

  04 ม.ค.67 สนามบินสุวรรณภูมิ

28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
68,988 บาท
เด็กมีเตียง
68,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,988 บาท
พักเดี่ยว
11,000 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 68,988 68,988 67,988 11,000 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง