ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 6คืน

เที่ยวจอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 6คืน เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอน เมืองทบิลิซี เมืองคาซเบกิ นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ ป้อมปราการอนานูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย เมืองทบิลิซี เมืองทบิลิซี เมืองมิชเคห์ตา มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค พิพิธภัณฑ์สตาลิน เมืองกอรี เมืองกอรี่ เมืองบอร์โจมี นั่งกระเช้าชมสวนบอร์โจมี เมืองบาทูมี จัตุรัสยุโรป จัตุรัสเปียเซซ่า ประติมากรรมคู่รัก Ali Nino ล่องทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี เมืองบาทูมี เมืองทบิลิซี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย Artist Bazaar and Painters ถ นน ค นเดิ น Rustaveli Avenue เมืองทบิลิซี เมืองซิกนากิ วิหารบอดี กำแพงโบราณซิกนากิ เมืองควาเรลี ชิมไวน์โบราณ เมืองทบิลิซ เมืองทบิลิซี วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี สะพานแห่งสันติภาพ นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี น้ำตกเลกทากิวี ช้อปปิ้งที่ East Point Mall


ทัวร์จอร์เจีย สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
VWGE_G900002
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67
เดินทางโดย
alairarabia.png
ราคาเริ่มต้น
57,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี (ประเทศจอร์เจีย) - เดินเล่นถนนคนเดินชาเดอนี่
 • วันที่

  2

  เมืองทบิลิซี – เมืองคาซเบกิ – นั่งรถ 4WD ชมเทือกเขาคอเคซัส + แวะโบสถ์เก่าแก่เกอร์เกตี้ – ป้อมปราการอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - เมืองทบิลิซี
 • วันที่

  3

  เมืองทบิลิซี – เมืองมิชเคห์ตา - มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - เมืองถ้ำโบราณอุพลิสชิเค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน –เมืองกอรี่
 • วันที่

  4

  เมืองกอรี่ – เมืองบอร์โจมี – นั่งกระเช้าชมสวนบอร์โจมี - เมืองบาทูมี – จัตุรัสยุโรป – จัตุรัสเปียเซซ่า – ประติมากรรมคู่รัก ALI & NINO – ล่องทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
 • วันที่

  5

  เมืองบาทูมี - เมืองทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย- ARTIST BAZAAR AND PAINTERS - ถนนคนเดิน RUSTAVELI AVENUE
 • วันที่

  6

  เมืองทบิลิซี - เมืองซิกนากิ - วิหารบอดี – กำแพงโบราณซิกนากิ - เมืองควาเรลี - ชิมไวน์โบราณ – เมืองทบิลิซี
 • วันที่

  7

  เมืองทบิลิซี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมืองทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ – นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย - ถ่ายรูปหน้าโรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – น้ำตกเลกทากิวี - ช้อปปิ้งที่ EAST POINT MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติทบ
 • วันที่

  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
57,999 บาท
เด็กมีเตียง
59,777 บาท
เด็กไม่มีเตียง
59,777 บาท
พักเดี่ยว
13,500 บาท
เด็กทารก
19,900 บาท
จอยแลนด์
36,900 บาท
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 57,999 59,777 59,777 13,500 19,900 36,900 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน